Wat ons drijft

  1. Why?

Onze belangrijkste drijfveer is dat wij kunnen en willen bijdragen aan een mooiere wereld, op lokaal niveau. Daarbij hebben wij respect voor de natuur en is ons geloof in wederkerigheid (dat wij bij én in de natuur horen)  leidend. Samenvattend; goed rentmeesterschap (niet beheersen maar beheren).

De andere drijfveer is dat wij ervan overtuigd zijn dat kwalitatieve tijd aan elkaar besteden bijdraagt aan geluk;

  1. How?

Wij streven naar een circulair waardemodel, waarbij de authenticiteit van het Zeeuws landschap en haar inheemse flora en fauna als leidraad dient. Dit waardemodel bestaat uit twee delen: een business- én een leefmodel. Onder businessmodel verstaan wij economische zelfstandigheid en onder leefmodel verstaan wij geluk en sociale waarden.

Het circulair waardemodel is minder gevoelig voor macro economische schommelingen en biedt daarmee een veel grotere zekerheid voor continuïteit.

Ons perceel was totdat wij er begonnen in gebruik als akkerbouwgrond (monocultuur). Wij willen maximaal bijdragen aan zoveel mogelijk kwaliteitsverbetering van de aarde door middel van permacultuur met als gevolg een verbeterde leefomgeving op gebied van:

CO2 opslag en reductie;
Biodiversiteit;
Waterhuishouding;
Versterken lokale economie;
Korte logistiek: Van grond tot mond;
Toename groen voorraad;
Vitaliteit (economisch, fysiek en mentaal);
Educatie;
Coaching en training;
Bewuste voeding (vegan);
Reststroom vrij;

Edutainment (educatie en beleving) vinden wij de beste manier om ons gedachtegoed en waarden uit te dragen aan anderen.

  1. What?

Voedsel is een basisbehoefte. Daarom willen wij aan de productie daarvan bijdragen op een zo natuurlijk mogelijke manier. En wel, met een voor Nederland nieuwe landbouwmethode: een voedselbos! Naast het produceren van 100% natuurlijk voedsel, draagt dit bos bij aan de biodiversiteit, educatie en allerlei vormen om mensen gelukkiger te maken. Hiermee creëren we een duurzaam bedrijf dat inspireert en alle ruimte biedt aan mens en natuur om gelukkig te zijn met respect voor elkaar en die natuur.

In de nabije toekomst wordt in ons voedselbos een multifunctionele ruimte gerealiseerd. Hierin komt een landwinkel, kookgelegenheid en een laboratorium. Daarnaast voorziet een centrale ruimte in de behoefte voor educatie, coaching en training.